Informatyka / edukacja informatyczna
1 Kodowanie bez komputera, czyli jak przygotować dzieci do nauki programowania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/174 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
2 Programy i aplikacje edukacyjne w nauce kodowania w klasach 1-3   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/175 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
3 Programowanie w języku Scratch w klasach 1-3 szkoły podstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/176 Nabór trwa
Liczba godzin: 10
4 Podstawy programowania w języku Scratch
Kurs: 2019/2020/1/177 Nabór trwa
Liczba godzin: 10
5 Podstawy języka programowania Python dla nauczycieli szkoły podstawowej
Kurs: 2019/2020/1/178 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
6 Tydzień Kodowania w ODN
Kurs: 2019/2020/1/248 Nabór zakończono
Liczba godzin: 2
7 Sieć współpracy nauczycieli informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/321 Nabór trwa
Liczba godzin: 3