UWAGA!!!
Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że maile w naszej korespondencji z Państwem trafią do “Wiadomości-śmieci (SPAM)”, bardzo prosimy zawsze sprawdzać ten folder i w razie wątpliwości kontaktować się z kierownikiem formy doskonalenia.

Awans zawodowy
1 Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela w trakcie odbywania przygotowania do zawodu
Kurs: 2024/2025/1/067 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
2 Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z przepisami przejściowymi
Kurs: 2024/2025/1/068 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
3 Od mianowania do dyplomowania – na starcie
Kurs: 2024/2025/1/243 Nabór trwa
Liczba godzin: 5   forma bezpłatna
4 Od mianowania do dyplomowania – przed metą – zgodnie z nowym prawem oświatowym
Kurs: 2024/2025/1/244 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
5 Awans zawodowy nauczyciela – rola mentora/opiekuna stażu
Kurs: 2024/2025/1/246 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
6 Awans na stopień nauczyciela mianowanego – kompendium wiedzy organizacyjnej i formalnej
Kurs: 2024/2025/1/271 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
7 Jak napisać sprawozdanie? – awans na stopień nauczyciela mianowanego
Kurs: 2024/2025/1/272 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
8 Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego – kompendium wiedzy organizacyjnej i formalnej
Kurs: 2024/2025/1/273 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
9 Jak napisać sprawozdanie? – awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Kurs: 2024/2025/1/274 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
10 Nauczyciel kontraktowy przed egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego – praktyczne wskazówki
Kurs: 2024/2025/1/289 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
Skip to content