Wychowanie fizyczne
1 Tańczyć każdy może …
Kurs: 2019/2020/1/130 Nabór zakończono
Liczba godzin: 15
2 Lekcja wychowania fizycznego na świeżym powietrzu
Kurs: 2019/2020/1/191 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
3 Lekcja wychowania fizycznego na świeżym powietrzu – wyższy stopień zaawansowania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/192 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
4 Nowoczesne formy prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w wodzie (i małej salce) – aqua fitness
Kurs: 2019/2020/1/193 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
5 Lekcja gimnastyki w edukacji wczesnoszkolnej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/254 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
6 Lekcja gimnastyki w klasach IV-VIII   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/255 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
7 Sieć nauczycieli wychowania fizycznego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/273 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
8 Szkolenie dla trenerów i nauczycieli z zakresu piłki siatkowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/274 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
9 Lekcja wychowania fizycznego w trudnych warunkach lokalowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/288 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
10 Nowoczesne formy prowadzenia lekcji wychowania fizycznego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/289 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
11 Problemy wynikające ze specyfiki pracy nauczyciela wychowania fizycznego w świetle awansu zawodowego nauczycieli   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/290 Nabór trwa
Liczba godzin: 4