Proces uczenia się, ocenianie
1 Darmowe programy i aplikacje w sieci Internet w pracy dydaktycznej nauczyciela   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/006 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
2 Tablica interaktywna narzędziem pracy nauczyciela
Kurs: 2019/2020/1/007 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
3 Jak prowadzić lekcje, na które uczniowie czekają z niecierpliwością? Twórcze metody pracy na lekcjach w klasach IV-VIII   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/009 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
4 Nauka jest cool! Neuropedagogika w szkole, czyli funkcjonowanie mózgu a efektywne nauczanie i uczenie się
Kurs: 2019/2020/1/010 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
5 Projekt edukacyjny – królowa metod aktywizujących   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/012 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
6 Ocenianie kształtujące jako alternatywa dla tradycyjnego modelu nauczania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/013 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
7 Informacja zwrotna w procesie uczenia się i oceniania
Kurs: 2019/2020/1/014 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
8 Poproszę o argumenty. Jak uczymy się w szkole uzasadniania własnych opinii?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/015 Nabór zakończono
Liczba godzin: 14
9 Nie wiem dlaczego, bo u mnie działa. Metody aktywizujące, które (nie) działają   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/016 Nabór zakończono
Liczba godzin: 14
10 ZaINTERESowania ucznia motorem jego woli działania. Co robić, aby dzieci chciały się uczyć?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/041 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
11 15 minut dziennie – codziennie, czyli o sposobach skutecznego uczenia się
Kurs: 2019/2020/1/057 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
12 Dlaczego powinniśmy znać kompetencje kluczowe?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/179 Nabór trwa
Liczba godzin: 5