Biologia / przyroda
1 Zadania na mapach cyfrowych na lekcjach geografii i przyrody w szkole podstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/032 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
2 Gry miejskie i terenowe z wykorzystaniem smartfona   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/036 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
3 EkoPlastyka – upcykling   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/138 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
4 Poszukiwanie skarbów Ziemi, czyli jak ciekawie uczyć o skałach i minerałach   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/187 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
5 Jak wykonać balon trzymający szklanki i lawową lampę? – obserwacje i doświadczenia przyrodnicze rozwijające ciekawość poznawczą uczniów   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/200 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
6 Fascynujący świat kryształów – tajemnice procesu krystalizacji   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/208 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
7 Życie kropli wody – interdyscyplinarne spojrzenie na przyrodę i jej elementy   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/209 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
8 Sieć nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii, przyrody w szkołach podstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/327 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
9 Bezpieczna pracownia biologiczna   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/328 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
10 Praktyczne lekcje biologii – festiwal różnorodności bezkręgowców   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/329 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
11 GENETYKA w klasie ósmej – aspekty merytoryczne i metodyczne   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/330 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
12 Jak sprawdzać, oceniać i projektować zadania maturalne z biologii?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/331 Nabór trwa
Liczba godzin: 5