Program LKO – Wspomaganie dyrektorów szkół
1 Darmowe programy i aplikacje w sieci Internet w pracy dydaktycznej nauczyciela   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/006 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
2 Tablica interaktywna narzędziem pracy nauczyciela
Kurs: 2019/2020/1/007 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
3 Twórcze metody pracy, czyli jak prowadzić zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, na które uczniowie czekają z niecierpliwością   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/008 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
4 Jak prowadzić lekcje, na które uczniowie czekają z niecierpliwością? Twórcze metody pracy na lekcjach w klasach IV-VIII   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/009 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
5 Nauka jest cool! Neuropedagogika w szkole, czyli funkcjonowanie mózgu a efektywne nauczanie i uczenie się
Kurs: 2019/2020/1/010 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
6 Projekt edukacyjny – królowa metod aktywizujących   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/012 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
7 Ocenianie kształtujące jako alternatywa dla tradycyjnego modelu nauczania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/013 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
8 Informacja zwrotna w procesie uczenia się i oceniania
Kurs: 2019/2020/1/014 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
9 Poproszę o argumenty. Jak uczymy się w szkole uzasadniania własnych opinii?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/015 Nabór zakończono
Liczba godzin: 14
10 Nie wiem dlaczego, bo u mnie działa. Metody aktywizujące, które (nie) działają   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/016 Nabór zakończono
Liczba godzin: 14
11 W jaki sposób rozwijać pasję czytelniczą słuchacza i czytelnika w epoce smartfona?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/017 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
12 Praca z lekturą dziecięcą metodą P4C w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2019/2020/1/018 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
13 Storyteling jako metoda rozwijająca umiejętność kluczową – posługiwanie się językiem ojczystym   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/019 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
14 Ciekawa matematyka w edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2019/2020/1/020 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
15 Ciekawa matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – drugi stopień wtajemniczenia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/021 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
16 Jak stosować ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki?
Kurs: 2019/2020/1/022 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
17 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki
Kurs: 2019/2020/1/023 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
18 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki – drugi stopień wtajemniczenia
Kurs: 2019/2020/1/024 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
19 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki – trzeci stopień wtajemniczenia
Kurs: 2019/2020/1/025 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
20 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki – czwarty stopień wtajemniczenia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/026 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
21 Kodowanie na lekcjach matematyki   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/027 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
22 Metody pracy z uczniem młodszym na lekcjach matematyki w klasach 4-8   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/028 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
23 Metoda odwróconej lekcji na matematyce w szkole ponadpodstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/029 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
24 Umiejętność uczenia się na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Kurs: 2019/2020/1/035 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
25 Mali badacze, wielcy odkrywcy – metoda projektu w edukacji elementarnej
Kurs: 2019/2020/1/040 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
26 Lekcje języków obcych inaczej. Co zrobić, żeby chciało się mówić i pisać?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/042 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
27 Gry i zabawy edukacyjne na zajęciach/lekcjach języka angielskiego i niemieckiego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/043 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
28 Indywidualizacja pracy na zajęciach z języka obcego
Kurs: 2019/2020/1/044 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
29 TIK na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/045 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
30 Wykorzystanie tablicy interaktywnej SMART na lekcjach języków obcych
Kurs: 2019/2020/1/046 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
31 Ortograficzne szaleństwo – innowacyjne pomysły!
Kurs: 2019/2020/1/049 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
32 WebQuest a metoda projektów w edukacji polonistycznej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/050 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
33 Metoda przewodniego tekstu w pracy z  Panem Tadeuszem w szkole podstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/051 Nabór zakończono
Liczba godzin: 12
34 Metody analizy i interpretacji tekstów na lekcjach języka polskiego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/052 Nabór zakończono
Liczba godzin: 10
35 Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego krok po kroku
Kurs: 2019/2020/1/053 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
36 Jak odczarować lekcje języka polskiego w szkole podstawowej?
Kurs: 2019/2020/1/054 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
37 Nie dajmy się rutynie – kilka pomysłów na lekcje z gramatyką w roli głównej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/055 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
38 Uczyć, żeby nauczyć – elementy zabawy na lekcjach powtórzeniowych z języka polskiego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/056 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
39 15 minut dziennie – codziennie, czyli o sposobach skutecznego uczenia się
Kurs: 2019/2020/1/057 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
40 Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki – uczeń z dyskalkulią
Kurs: 2019/2020/1/068 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
41 Geometria trójkąta prostokątnego w pracy z uczniem uzdolnionym   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/072 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
42 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języków obcych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/094 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
43 Dlaczego powinniśmy znać kompetencje kluczowe?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/179 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
44 Jak wykorzystać lekturę szkolną w kształceniu umiejętności retorycznych w klasach VII-VIII szkoły podstawowej?
Kurs: 2019/2020/1/181 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
45 Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Kurs: 2019/2020/1/182 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
46 Jak pomóc uczniom zrozumieć zadania na dowodzenie?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/183 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
47 Matematyka fundamentem nauk przyrodniczych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/184 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
48 Testowanie na ekranie, czyli jak wykorzystać smartfony do przeprowadzania testów i quizów   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/186 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
49 Sztuka zadawania pytań w pracy nauczyciela   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/189 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
50 Edukacja polonistyczna bez tajemnic
Kurs: 2019/2020/1/198 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
51 Jak realizować nową podstawę programową języka polskiego w szkole ponadpodstawowej?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/205 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
52 Konstruowanie narzędzi do badania osiągnięć uczniów
Kurs: 2019/2020/1/207 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
53 Dyrektor jako przywódca edukacyjny – część II   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/211 Nabór trwa
Liczba godzin: 14
54 Nadzór pedagogiczny – procesowe wspomaganie, czyli od diagnozy do ewaluacji   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/212 Nabór zakończono
Liczba godzin: 12
55 Budowanie szkoły jako organizacji uczącej się   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/213 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
56 Partycypacja i rozwój zespołów nauczycielskich   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/216 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
57 Jak wspomagać nauczycieli w rozwoju kompetencji diagnostycznych?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/217 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
58 Wdrażanie efektywnych strategii uczenia się: praca grupowa i wymagające zadania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/219 Nabór trwa
Liczba godzin: 16
59 Trudne lekcje. Co widać w klasie i co zrobić z tym, co się zobaczyło?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/220 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
60 Szkoła jako trójwymiarowy podręcznik   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/221 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
61 Dydaktyka w dobie przemian – w poszukiwaniu modelu szkoły przyjaznej uczniom
Kurs: 2019/2020/1/233 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
62 II Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki – Łączy nas MATM@
Kurs: 2019/2020/1/242 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8