Edukacja zdrowotna
1 Uczeń z zaburzeniami odżywiania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/083 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
2 Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej dla dzieci w wieku 8-12 lat
Kurs: 2019/2020/1/157 Nabór trwa
Liczba godzin: 14
3 Budowanie planu działań i ewaluacji w Szkole (Przedszkolu) Promującej Zdrowie   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/171 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
4 Edukacja żywieniowa w klasach I-III   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/197 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
5 Forum Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie – przykłady dobrych praktyk
Kurs: 2019/2020/1/260 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5