UWAGA!!!
Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że maile w naszej korespondencji z Państwem trafią do “Wiadomości-śmieci (SPAM)”, bardzo prosimy zawsze sprawdzać ten folder i w razie wątpliwości kontaktować się z kierownikiem formy doskonalenia.

Sieć współpracy i samokształcenia
1 Sieć współpracy nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Kurs: 2023/2024/1/025 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
2 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli doradztwa zawodowego
Kurs: 2023/2024/1/026 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
3 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego
Kurs: 2023/2024/1/028 Nabór zakończono
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
4 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych
Kurs: 2023/2024/1/029 Nabór zakończono
Liczba godzin: cykl spotkań – forma zdalna   forma bezpłatna
5 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej
Kurs: 2023/2024/1/030 Nabór zakończono
Liczba godzin: cykl spotkań – forma zdalna   forma bezpłatna
6 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego
Kurs: 2023/2024/1/031 Nabór zakończono
Liczba godzin: cykl spotkań – forma zdalna   forma bezpłatna
7 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli uczących języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej
Kurs: 2023/2024/1/032 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań – forma zdalna   forma bezpłatna
8 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów artystycznych
Kurs: 2023/2024/1/033 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań – forma zdalna   forma bezpłatna
9 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli geografii i przyrody
Kurs: 2023/2024/1/034 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
10 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki
Kurs: 2023/2024/1/035 Nabór zakończono
Liczba godzin: cykl spotkań – forma zdalna   forma bezpłatna
11 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji informatycznej i informatyki
Kurs: 2023/2024/1/036 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań – forma zdalna   forma bezpłatna
12 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii
Kurs: 2023/2024/1/037 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
13 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – wczesnoszkolni przy kawie
Kurs: 2023/2024/1/038 Nabór zakończono
Liczba godzin: cykl spotkań – forma zdalna   forma bezpłatna
14 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki
Kurs: 2023/2024/1/039 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
15 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – zainspirujmy się
Kurs: 2023/2024/1/040 Nabór zakończono
Liczba godzin: cykl spotkań – forma zdalna   forma bezpłatna
16 Sieć współpracy realizatorów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
Kurs: 2023/2024/1/137 Nabór zakończono
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
17 Sieć nauczycieli i terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Kurs: 2023/2024/1/138 Nabór zakończono
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
18 Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych
Kurs: 2023/2024/1/139 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
19 Sieć współpracy i samokształcenia – ocena pracy nauczyciela – teoretycznie i praktycznie
Kurs: 2023/2024/1/176 Nabór zakończono
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
20 Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych Przy kawie o prawie oświatowym
Kurs: 2023/2024/1/177 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
21 Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek kształcenia specjalnego
Kurs: 2023/2024/1/178 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
22 Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Kurs: 2023/2024/1/179 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
23 Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów specjalnych
Kurs: 2023/2024/1/235 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
24 SUPERSIEĆ B24. Białowieska wyprawa studyjna ’2024
Kurs: 2023/2024/1/271 Nabór zakończono
Liczba godzin: 57   forma bezpłatna
25 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli współorganizujących kształcenie
Kurs: 2023/2024/1/326 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
26 Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczmy uczniów uczenia się
Kurs: 2023/2024/1/333 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
27 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych
Kurs: 2023/2024/1/344 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
28 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki szkół podstawowych
Kurs: 2023/2024/1/345 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań – forma zdalna   forma bezpłatna
29 Sieć współpracy i samokształcenia psychologów szkolnych
Kurs: 2023/2024/1/496 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań – forma zdalna   forma bezpłatna
Skip to content