Kształcenie zawodowe
1 Kształtowanie kompetencji miękkich w procesie kształcenia zawodowego
Kurs: 2019/2020/1/047 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
2 Kreatywność i innowacyjność w kształceniu zawodowym
Kurs: 2019/2020/1/048 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
3 Współpraca z pracodawcą w zakresie kształcenia zawodowego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/172 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
4 Opracowywanie i modyfikowanie programów nauczania zawodu
Kurs: 2019/2020/1/202 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
5 Kryteria weryfikacji z nowej PPKwZSB a formułowanie zadań egzaminacyjnych
Kurs: 2019/2020/1/203 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
6 Analiza i modyfikacja przedmiotowych systemów oceniania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/291 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
7 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych ekonomicznych i logistycznych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/292 Nabór trwa
Liczba godzin: 4