TIK – technologie informacyjno-komunikacyjne
1 Darmowe programy i aplikacje w sieci Internet w pracy dydaktycznej nauczyciela   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/006 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
2 Tablica interaktywna narzędziem pracy nauczyciela
Kurs: 2019/2020/1/007 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
3 Gry miejskie i terenowe z wykorzystaniem smartfona   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/036 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
4 Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel w pracy nauczyciela
Kurs: 2019/2020/1/101 Nabór trwa
Liczba godzin: 10
5 Prezentacja multimedialna Power Point w pracy nauczyciela
Kurs: 2019/2020/1/102 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
6 Prezi, czyli inny wymiar prezentacji
Kurs: 2019/2020/1/103 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
7 Tworzenie i obróbka grafiki w programie Gimp   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/104 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
8 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci
Kurs: 2019/2020/1/147 Nabór trwa
Liczba godzin: 5