Rozwój osobisty nauczyciela
1 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – Stres w pracy nauczyciela (moduł I)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/106 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
2 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – W kontakcie z uczuciami, czyli wprowadzenie do inteligencji emocjonalnej (moduł II)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/107 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
3 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – Praca z ciałem jako sposób radzenia sobie ze stresem (moduł III)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/108 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
4 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – Uważność w pracy i życiu (moduł IV)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/109 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
5 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – Granice fizyczne, emocjonalne i mentalne – wybrane aspekty asertywności (moduł V)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/110 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
6 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – Moja wewnętrzna siła (moduł VI)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/111 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
7 Jak tworzyć Dobrą Praktykę Edukacyjną?
Kurs: 2019/2020/1/112 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
8 Kompetencje osobiste i społeczne nauczyciela   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/120 Nabór trwa
Liczba godzin: 20
9 Nauczycielu, jak nie zwariować w szkole i ustrzec się wypalenia zawodowego?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/121 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
10 Podróż w głąb siebie. Autonarracja jako forma poznawania siebie i technika wsparcia samorozwoju uczniów   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/122 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
11 Jak rozmawiać? Trening efektywnej komunikacji interpersonalnej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/123 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
12 Rozwój osobisty nauczyciela – trening interpersonalny   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/124 Nabór trwa
Liczba godzin: 14
13 Warsztaty języka angielskiego na poziomie B2+ dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2019/2020/1/125 Nabór trwa
Liczba godzin: 16
14 Kompetentny nauczyciel, wychowawca, socjoterapeuta – podstawowe umiejętności w pracy z grupą
Kurs: 2019/2020/1/131 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
15 Sztuka zadawania pytań w pracy nauczyciela   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/189 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
16 Emisja głosu
Kurs: 2019/2020/1/239 Nabór trwa
Liczba godzin: 10
17 Pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Jak prowadzić konstruktywną rozmowę i budować prawidłowe relacje?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/271 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
18 Problemy wynikające ze specyfiki pracy nauczyciela wychowania fizycznego w świetle awansu zawodowego nauczycieli   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/290 Nabór trwa
Liczba godzin: 4