UWAGA!!!
Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że maile w naszej korespondencji z Państwem trafią do “Wiadomości-śmieci (SPAM)”, bardzo prosimy zawsze sprawdzać ten folder i w razie wątpliwości kontaktować się z kierownikiem formy doskonalenia.

Wychowanie / Profilaktyka
1 Jak budować odporność psychiczną nastolatków?
Kurs: 2023/2024/1/512 Nabór trwa
Liczba godzin: 6   forma bezpłatna
2 Angażujące gry dydaktyczne na każdą lekcję
Kurs: 2024/2025/1/072 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
3 Moja klasa zamienia się w edukacyjny escape room
Kurs: 2024/2025/1/076 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
4 Umiejętnie przygotowuję swoich uczniów do egzaminu zewnętrznego
Kurs: 2024/2025/1/077 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
5 Neurodydaktyka w praktyce szkolnej
Kurs: 2024/2025/1/078 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
6 Relacje w edukacji. Jak budować porozumienie?
Kurs: 2024/2025/1/079 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
7 Ja i mój uczeń pracujemy metodami aktywizującymi
Kurs: 2024/2025/1/080 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
8 Metody uczenia się we współpracy
Kurs: 2024/2025/1/081 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
9 Jak nie zwariować w szkole? – o uczniowskich i nauczycielskich strategiach przetrwania
Kurs: 2024/2025/1/084 Nabór trwa
Liczba godzin: 5  
10 Młodzież z innej planety – zrozumieć funkcjonowanie nastolatka w przestrzeni szkolnej
Kurs: 2024/2025/1/085 Nabór trwa
Liczba godzin: 5  
11 Projekt edukacyjny jako najefektywniejsza metoda uczenia się
Kurs: 2024/2025/1/086 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
12 Efektywna komunikacja – kluczowy element współpracy
Kurs: 2024/2025/1/087 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
13 Znaczenie kompetencji emocjonalno-społecznych w budowaniu zespołu klasowego
Kurs: 2024/2025/1/088 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
14 Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
Kurs: 2024/2025/1/090 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
15 Dziecko w sieci – uzależnienia cyfrowe uczniów
Kurs: 2024/2025/1/095 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
16 Postępowanie w sytuacjach kryzysowych – jak rozwijać zachowania proobronne uczniów?
Kurs: 2024/2025/1/109 Nabór trwa
Liczba godzin: 6   forma bezpłatna
17 Mały RATOWNICZEK – uczymy pierwszej pomocy w przedszkolu
Kurs: 2024/2025/1/110 Nabór trwa
Liczba godzin: 8   forma bezpłatna
18 RATOWNICZEK – jak uczyć pierwszej pomocy w edukacji wczesnoszkolnej?
Kurs: 2024/2025/1/111 Nabór trwa
Liczba godzin: 8   forma bezpłatna
19 Jak uczyć udzielania pierwszej pomocy?
Kurs: 2024/2025/1/112 Nabór trwa
Liczba godzin: 8   forma bezpłatna
20 Konstruktywna konfrontacja – jako metoda radzenia sobie z trudnymi zachowaniami na lekcji
Kurs: 2024/2025/1/121 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
21 Kilka praktycznych sposobów na rozwijanie u uczniów kompetencji miękkich
Kurs: 2024/2025/1/127 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
22 Jak wzmacniać poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego dziecka?
Kurs: 2024/2025/1/138 Nabór trwa
Liczba godzin: 6  
23 Stawianie granic, które służy uczniom i nauczycielom
Kurs: 2024/2025/1/139 Nabór trwa
Liczba godzin: 7  
24 Samouszkodzenia u nastolatków
Kurs: 2024/2025/1/220 Nabór trwa
Liczba godzin: 6   forma bezpłatna
25 Spotkanie klasowe jako narzędzie w rozwiązywaniu problemów i budowaniu relacji między uczniami
Kurs: 2024/2025/1/221 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
26 Diagnoza relacji uczniów w klasie za pomocą technik socjometrycznych
Kurs: 2024/2025/1/223 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
27 Jak odkodować trudne zachowania uczniów?
Kurs: 2024/2025/1/224 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
28 Terapia akceptacji i zaangażowania ACT w pracy z dziećmi i młodzieżą
Kurs: 2024/2025/1/225 Nabór trwa
Liczba godzin: 16  
29 Debaty z klimatem, czyli jak rozmawiać z uczniami na trudne tematy związane problemami współczesnego świata
Kurs: 2024/2025/1/227 Nabór trwa
Liczba godzin: 6   forma bezpłatna
30 Nowatorskie, sprawdzone pomysły motywujące uczniów do pozytywnych zachowań w grupie
Kurs: 2024/2025/1/238 Nabór trwa
Liczba godzin: 5  
31 Neurologiczne zaburzenia mowy o typie afazji i dyzartrii
Kurs: 2024/2025/1/248 Nabór trwa
Liczba godzin: 5  
32 Mózg na warsztat, czyli kurs efektywnej nauki w pigułce
Kurs: 2024/2025/1/252 Nabór trwa
Liczba godzin: 8  
33 Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. I – Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły?
Kurs: 2024/2025/1/253 Nabór trwa
Liczba godzin: 40  
34 Jak wspierać uczniów, aby nie zakuwali, ale skutecznie uczyli się?
Kurs: 2024/2025/1/256 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
35 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
Kurs: 2024/2025/1/258 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
36 Rozwiązywanie trudnych sytuacji w klasie z wykorzystaniem metody Kids Skills (15 kroków)
Kurs: 2024/2025/1/259 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
37 Przygotowanie do realizacji projektu: „Dialog obywatelski w szkole”
Kurs: 2024/2025/1/260 Nabór trwa
Liczba godzin: 5   forma bezpłatna
38 Rozwiązywanie konfliktów między dziećmi metodą mikrokręgów
Kurs: 2024/2025/1/285 Nabór trwa
Liczba godzin: 5   forma bezpłatna
39 ŻEBY CHCIAŁO SIĘ ŻYĆ – jak budować środowisko szkolne ku życiu czyli szkolna profilaktyka zachowań samobójczych
Kurs: 2024/2025/1/286 Nabór trwa
Liczba godzin: 6  
40 Jak kształcić kompetencje społeczne i emocjonalne uczniów w klasach zróżnicowanych narodowościowo i kulturowo
Kurs: 2024/2025/1/287 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
Skip to content