Wychowanie
1 Uczniowie młodsi w szkole ponadpodstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/073 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
2 Znajomość praw dziecka jako podstawa do kształtowania postaw obywatelskich   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/113 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
3 Trening umiejętności wychowawczych
Kurs: 2019/2020/1/119 Nabór trwa
Liczba godzin: 16
4 Trudne rozmowy w szkole   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/129 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
5 Tańczyć każdy może …
Kurs: 2019/2020/1/130 Nabór zakończono
Liczba godzin: 15
6 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci
Kurs: 2019/2020/1/147 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
7 Wychowawstwo jest cool! – budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym
Kurs: 2019/2020/1/148 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
8 Rozwiązywanie konfliktów i budowanie atmosfery wzajemnego zrozumienia w klasie z wykorzystaniem nowego narzędzia – gry Strefa Porozumienia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/149 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
9 Jak rozmawiać z uczniem o mowie nienawiści?
Kurs: 2019/2020/1/151 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
10 Czy znasz to uczucie? – metody pracy ze złością i stresem
Kurs: 2019/2020/1/152 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
11 Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole – obowiązki nauczycieli
Kurs: 2019/2020/1/153 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
12 Akademia Mocy – kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci w wieku 7-10 lat   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/155 Nabór trwa
Liczba godzin: 40
13 Strażnicy uśmiechu – program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów w wieku 5-10 oraz 11-15 roku życia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/156 Nabór trwa
Liczba godzin: 14
14 Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej dla dzieci w wieku 8-12 lat
Kurs: 2019/2020/1/157 Nabór trwa
Liczba godzin: 14
15 Jak rozmawiać z dziećmi/młodzieżą o miłości i seksualności?
Kurs: 2019/2020/1/159 Nabór trwa
Liczba godzin: 20