Edukacja artystyczna/ muzyka / plastyka
1 EkoPlastyka – upcykling   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/138 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
2 EkoPlastyka – propozycja działań ekologiczno-artystycznych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/139 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
3 Świadomość i ekspresja kulturalna – jesienne inspiracje plastyczne
Kurs: 2019/2020/1/144 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
4 Świadomość i ekspresja kulturalna – wiosenne inspiracje plastyczne
Kurs: 2019/2020/1/145 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
5 Obrazy z papieru czerpanego – kompozycje kwiatowe   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/283 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
6 Wykorzystanie technologii IT na lekcjach plastyki   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/284 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
7 Sieć współpracy nauczycieli plastyki   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/287 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
8 Sieć współpracy nauczycieli muzyki   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/307 Nabór trwa
Liczba godzin: 3