UWAGA!!!
Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że maile w naszej korespondencji z Państwem trafią do “Wiadomości-śmieci (SPAM)”, bardzo prosimy zawsze sprawdzać ten folder i w razie wątpliwości kontaktować się z kierownikiem formy doskonalenia.

Edyta Stryczyńska
1 Zmiany w podstawie programowej z matematyki w roku szkolnym 2024-2025
Kurs: 2024/2025/1/006 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
2 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki szkoły podstawowej
Kurs: 2024/2025/1/030 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
3 Matematyka i logika – jak rozwijać myślenie matematyczne u dziecka
Kurs: 2024/2025/1/187 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
4 Trudności w uczeniu się matematyki w klasach IV-VIII – czym są i jak im zapobiegać
Kurs: 2024/2025/1/188 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
5 To się liczy – egzamin ósmoklasisty, jak przygotować uczniów?
Kurs: 2024/2025/1/189 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
6 Nawet Einstein miał problemy z matematyką – jak uczyć uczniów ze specjalnymi potrzebami
Kurs: 2024/2025/1/190 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
Skip to content