UWAGA!!!
Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że maile w naszej korespondencji z Państwem trafią do “Wiadomości-śmieci (SPAM)”, bardzo prosimy zawsze sprawdzać ten folder i w razie wątpliwości kontaktować się z kierownikiem formy doskonalenia.

Małgorzata Morawska-Borysewicz
1 Anatomia błędów ósmoklasistów. Jak wykorzystać wyniki E8 z języka polskiego do poprawy efektywności nauczania
Kurs: 2024/2025/1/005 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
2 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych. Polonistyczny networking.
Kurs: 2024/2025/1/028 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
3 Samosterowny uczeń – strategie oceniania kształtującego wspierające samodzielność ucznia
Kurs: 2024/2025/1/183 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
4 Myślenie pytajne sposobem na kreatywne pisanie
Kurs: 2024/2025/1/184 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
5 Rutyny krytycznego myślenia na języku polskim w szkole podstawowej
Kurs: 2024/2025/1/185 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
6 Od inspiracji do innowacji z języka polskiego w szkole podstawowej
Kurs: 2024/2025/1/186 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
7 Uczeń cudzoziemski na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Przegląd darmowych materiałów
Kurs: 2024/2025/1/277 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
8 Animacja poklatkowa na języku polskim w szkole podstawowej
Kurs: 2024/2025/1/278 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
Skip to content