Katarzyna Dąbrowa
1 Samoregulacja dziecka podstawą uczenia się i zachowania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/058 Nabór zakończono
Liczba godzin: 7
2 Jak normalizować stres szkolny, czyli przegląd wybranych technik w pracy z ciałem   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/059 Nabór trwa
Liczba godzin: 7
3 Niedojrzałość neuromotoryczna dziecka i jej wpływ na uczenie się i zachowanie
Kurs: 2019/2020/1/060 Nabór trwa
Liczba godzin: 7
4 Indywidualne potrzeby dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
Kurs: 2019/2020/1/061 Nabór trwa
Liczba godzin: 7
5 Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami zachowania?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/062 Nabór zakończono
Liczba godzin: 12
6 Nauczyciel na starcie – jak stosować prawo oświatowe w praktyce?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/105 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
7 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – Stres w pracy nauczyciela (moduł I)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/106 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
8 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – W kontakcie z uczuciami, czyli wprowadzenie do inteligencji emocjonalnej (moduł II)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/107 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
9 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – Praca z ciałem jako sposób radzenia sobie ze stresem (moduł III)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/108 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
10 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – Uważność w pracy i życiu (moduł IV)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/109 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
11 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – Granice fizyczne, emocjonalne i mentalne – wybrane aspekty asertywności (moduł V)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/110 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
12 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – Moja wewnętrzna siła (moduł VI)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/111 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
13 Jak właściwie planować i organizować pracę świetlicy szkolnej?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/218 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
14 Wdrażanie efektywnych strategii uczenia się: praca grupowa i wymagające zadania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/219 Nabór trwa
Liczba godzin: 16
15 Rozpatrywanie skarg w szkołach i placówkach systemu oświaty   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/227 Nabór trwa
Liczba godzin: 7
16 Kontrola zarządcza w szkole/placówce oświatowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/228 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6