UWAGA!!!
Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że maile w naszej korespondencji z Państwem trafią do “Wiadomości-śmieci (SPAM)”, bardzo prosimy zawsze sprawdzać ten folder i w razie wątpliwości kontaktować się z kierownikiem formy doskonalenia.

Regina Korzeniowska
1 Jak można wspierać ucznia z niepełnosprawnością w nowoczesnej szkole?
Kurs: 2024/2025/1/023 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
2 V Konferencja Wojewódzka PO-MOC. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i w placówce. Dobrostan ucznia
Kurs: 2024/2025/1/097 Nabór trwa
Liczba godzin: 5   forma bezpłatna
3 Edukacja włączająca – realizacja zadań wspierających rozwój ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kurs: 2024/2025/1/098 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
4 Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością
Kurs: 2024/2025/1/099 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
5 Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny
Kurs: 2024/2025/1/100 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
6 Diagnoza funkcjonalna dziecka/ucznia z niepełnosprawnością
Kurs: 2024/2025/1/101 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
7 Awans zawodowy nauczyciela – rola mentora/opiekuna stażu
Kurs: 2024/2025/1/246 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
Skip to content