UWAGA!!!
Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że maile w naszej korespondencji z Państwem trafią do “Wiadomości-śmieci (SPAM)”, bardzo prosimy zawsze sprawdzać ten folder i w razie wątpliwości kontaktować się z kierownikiem formy doskonalenia.

Agnieszka Twarowska
1 Nowoczesne narzędzia i zasoby cyfrowe w edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2024/2025/1/003 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
2 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – wczesnoszkolni przy kawie
Kurs: 2024/2025/1/026 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
3 Ocenianie z elementami oceniania kształtującego w klasach I-III
Kurs: 2024/2025/1/175 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
4 Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2024/2025/1/176 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
5 Jak osiągnąć sukces we współpracy z rodzicami w klasach I-III?
Kurs: 2024/2025/1/177 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
6 Konstruowanie gier w edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2024/2025/1/178 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
Skip to content