Renata Kołkowska
1 Poproszę o argumenty. Jak uczymy się w szkole uzasadniania własnych opinii?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/015 Nabór zakończono
Liczba godzin: 14
2 Nie wiem dlaczego, bo u mnie działa. Metody aktywizujące, które (nie) działają   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/016 Nabór zakończono
Liczba godzin: 14
3 Spotkania dobrze przygotowane. Praca z rodzicami uczniów podczas zebrań i rozmów dwustronnych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/167 Nabór zakończono
Liczba godzin: 14
4 Partycypacja i rozwój zespołów nauczycielskich   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/216 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
5 Trudne lekcje. Co widać w klasie i co zrobić z tym, co się zobaczyło?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/220 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
6 Szkoła jako trójwymiarowy podręcznik   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/221 Nabór trwa
Liczba godzin: 8