UWAGA!!!
Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że maile w naszej korespondencji z Państwem trafią do “Wiadomości-śmieci (SPAM)”, bardzo prosimy zawsze sprawdzać ten folder i w razie wątpliwości kontaktować się z kierownikiem formy doskonalenia.

Aktywność uczniów Awans zawodowy Biologia / Przyroda
Doradztwo zawodowe Edukacja artystyczna / Muzyka / Plastyka Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja prozdrowotna Edukacja wczesnoszkolna Egzaminy zewnętrzne
Fizyka / Chemia Geografia Historia i wos
Informatyka Język polski Języki obce
Kompetencje kluczowe Konferencje Kształcenie specjalne / Kształcenie integracyjne
Matematyka Nowoczesna metodyka Ocenianie wewnątrzszkolne
Pedagog szkolny / Psycholog / Logopeda Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Rozwój osobisty nauczyciela
Świetlica szkolna TIK – technologie informacyjno-komunikacyjne Uczeń przybywający z zagranicy
Uczeń z niepełnosprawnością w szkole Uczeń ze specjalnymi potrzebami Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Współpraca z rodzicami Wychowanie / Profilaktyka Wychowanie fizyczne
Wychowanie przedszkolne Zarządzanie szkołą / placówką oświatową

Halina Adaszyńska Lidia Bugiera Kinga Czekatowska
Maria Furtak Aneta Gawron Hanna Grytczuk
Katarzyna Kochan Renata Kołkowska Maja Korcz
Regina Korzeniowska Hanna Krajniak Dorota Krzyżaniak
Lucyna Kusiak Katarzyna Lasik Aleksander Ławiński
Bogusława Madej-Breitkopf Monika Mojsiejonek Małgorzata Morawska-Borysewicz
Danuta Mroczyk Ewa Radczyc. Tomasz Rubiś
Adrianna Ruszkowska Edyta Stryczyńska Wioletta Szymczyk
Iwona Tarnawa-Januszek Elżbieta Terajewicz Agnieszka Twarowska
Grażyna Uhman Anna Walczak Roman Walenciak
Katarzyna Walków Wioletta Wodnicka Agnieszka Znamirowska

Kierunek 1. Edukacja prozdrowotna w szkole – kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy.
Kierunek 2. Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna.
Kierunek 3. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej i umiejętności pracy z zespołem zróżnicowanym.
Kierunek 4. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji, korzystanie z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
Kierunek 5. Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym.
Kierunek 6. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez wzmocnienie współpracy szkół i placówek z pracodawcami oraz z instytucjami regionalnymi.
Kierunek 7. Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
Skip to content