UWAGA!!!
Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że maile w naszej korespondencji z Państwem trafią do “Wiadomości-śmieci (SPAM)”, bardzo prosimy zawsze sprawdzać ten folder i w razie wątpliwości kontaktować się z kierownikiem formy doskonalenia.

Awans zawodowy Bezpieczeństwo w szkole/placówce Biologia / Przyroda
Doradztwo zawodowe Edukacja artystyczna / Muzyka / Plastyka Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja przedszkolna Edukacja wczesnoszkolna Fizyka / Chemia
Geografia Historia i wos Informatyka
Języki obce Język polski Konferencje
Kształcenie zawodowe Matematyka Nowoczesna metodyka
Ocenianie wewnątrzszkolne Rozwój osobisty nauczyciela Sieć współpracy i samokształcenia
Spotkania metodyczne TIK – technologie informacyjno-komunikacyjne Uczeń ze specjalnymi potrzebami
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Współpraca ze środowiskiem lokalnym Współpraca z rodzicami
Wychowanie do życia w rodzinie Wychowanie fizyczne Wychowanie / Profilaktyka
Zarządzanie szkołą / placówką oświatową Zmiany w prawie oświatowym

Halina Adaszyńska Katarzyna Bemben Agnieszka Boruszewska
Lidia Bugiera Kinga Czekatowska Maria Furtak
Aneta Gawron Hanna Grytczuk Monika Knuth-Sapigórska
Katarzyna Kochan Renata Kołkowska Maja Korcz
Regina Korzeniowska Hanna Krajniak Dorota Krzyżaniak
Lucyna Kusiak Katarzyna Lasik Aleksander Ławiński
Bogusława Madej-Breitkopf Monika Mojsiejonek Małgorzata Morawska-Borysewicz
Danuta Mroczyk Edyta Paczkowska Ewa Radczyc.
Jolanta Radczyc Tomasz Rubiś Adrianna Ruszkowska
Lech Sałaciński Edyta Stryczyńska Wioletta Szymczyk
Iwona Tarnawa-Januszek Elżbieta Terajewicz Agnieszka Twarowska
Grażyna Uhman Anna Walczak Roman Walenciak
Katarzyna Walków Wioletta Wodnicka Agnieszka Znamirowska

Kierunek 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
Kierunek 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
Kierunek 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
Kierunek 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
Kierunek 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
Kierunek 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
Kierunek 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
Kierunek 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
Kierunek 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
Skip to content