Aktywność uczniów Awans zawodowy Bezpieczeństwo w szkole/placówce
Biblioteka szkolna Biologia / przyroda Chemia
Coaching Doradztwo zawodowe Edukacja artystyczna/ muzyka / plastyka
Edukacja wczesnoszkolna Edukacja zdrowotna Etyka / filozofia
Fizyka Geografia Historia / wos
Informatyka / edukacja informatyczna Języki obce Język polski
Konferencje Kształcenie specjalne / kształcenie integracyjne Kształcenie zawodowe
Matematyka Proces uczenia się, ocenianie Program LKO – Wspomaganie dyrektorów szkół
Przedmioty humanistyczne Przedmioty przyrodnicze Rozwój osobisty nauczyciela
Sieć współpracy i samokształcenia Świetlica szkolna TIK – technologie informacyjno-komunikacyjne
Uczeń przybywający z zagranicy Uczeń zdolny Uczeń ze specjalnymi potrzebami
Uczeń z niepełnosprawnością w szkole Współpraca z rodzicami Wychowanie
Wychowanie do życia w rodzinie Wychowanie fizyczne Wychowanie przedszkolne
Zarządzanie szkołą/placówką oświatową

Halina Adaszyńska Barbara Benyskiewicz Agnieszka Ciągło
Kinga Czekatowska Katarzyna Dąbrowa Violetta Dudziak
Maria Furtak Bożena Gajewska Aneta Gawron
Bogusława Głowacka Hanna Grytczuk Anna Jaworska
Renata Kołkowska Maja Korcz Jan Kostyszak
Hanna Krajniak Lucyna Kusiak Katarzyna Lasik
Aleksander Ławiński Bogusława Madej-Breitkopf Danuta Mroczyk
Katarzyna Olichwer Małgorzata Prętki Jolanta Radczyc
Ewa Radczyc Tomasz Rubiś Lech Sałaciński
Irena Sauter Magdalena Szendi Iwona Tarnawa-Januszek
Elżbieta Terajewicz Grażyna Uhman Aleksandra Wachowiak
Wioletta Wodnicka