UWAGA!!!
Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że maile w naszej korespondencji z Państwem trafią do “Wiadomości-śmieci (SPAM)”, bardzo prosimy zawsze sprawdzać ten folder i w razie wątpliwości kontaktować się z kierownikiem formy doskonalenia.

Awans zawodowy Bezpieczeństwo w szkole/placówce Biologia / Przyroda
Doradztwo zawodowe Edukacja artystyczna / Muzyka / Plastyka Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja przedszkolna Edukacja wczesnoszkolna Fizyka / Chemia
Geografia Historia i wos Informatyka
Języki obce Język polski Konferencje
Kształcenie zawodowe Matematyka Nowoczesna metodyka
Ocenianie wewnątrzszkolne Pedagog szkolny / Psycholog / Logopeda Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Rozwój osobisty nauczyciela Sieć współpracy i samokształcenia Spotkania metodyczne
TIK – technologie informacyjno-komunikacyjne Uczeń ze specjalnymi potrzebami Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Współpraca ze środowiskiem lokalnym Współpraca z rodzicami Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne Wychowanie / Profilaktyka Zarządzanie szkołą / placówką oświatową
Zmiany w prawie oświatowym

Halina Adaszyńska Lidia Bugiera Kinga Czekatowska
Maria Furtak Aneta Gawron Hanna Grytczuk
Katarzyna Kochan Renata Kołkowska Maja Korcz
Regina Korzeniowska Hanna Krajniak Dorota Krzyżaniak
Lucyna Kusiak Katarzyna Lasik Aleksander Ławiński
Bogusława Madej-Breitkopf Monika Mojsiejonek Małgorzata Morawska-Borysewicz
Danuta Mroczyk Edyta Paczkowska Ewa Radczyc.
Jolanta Radczyc Tomasz Rubiś Adrianna Ruszkowska
Lech Sałaciński Edyta Stryczyńska Wioletta Szymczyk
Iwona Tarnawa-Januszek Elżbieta Terajewicz Agnieszka Twarowska
Grażyna Uhman Anna Walczak Roman Walenciak
Katarzyna Walków Wioletta Wodnicka Agnieszka Znamirowska

Kierunek 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
Kierunek 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
Kierunek 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
Kierunek 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
Kierunek 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
Kierunek 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
Kierunek 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
Kierunek 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
Kierunek 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
Skip to content