Sierpniowe konferencje metodyczne

1 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Rekomendacje metodyczne
Kurs: 2018/2019/1/250 Nabór zakończono
Liczba godzin: 3
2 Warsztat animacji w pigułce
Kurs: 2018/2019/1/251 Nabór zakończono
Liczba godzin: 3
3 Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej. Rekomendacje metodyczne
Kurs: 2018/2019/1/252 Nabór zakończono
Liczba godzin: 3
4 Refleksje polonisty po egzaminie ósmoklasisty
Kurs: 2018/2019/1/253 Nabór zakończono
Liczba godzin: 3
5 Analiza wyników matury z języka polskiego – wnioski i rekomendacje
Kurs: 2018/2019/1/254 Nabór zakończono
Liczba godzin: 3
6 Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty 2018 – wnioski i rekomendacje do dalszej pracy
Kurs: 2018/2019/1/255 Nabór zakończono
Liczba godzin: 2
7 Mediacja w dydaktyce języków obcych na II i III etapie edukacyjnym
Kurs: 2018/2019/1/256 Nabór zakończono
Liczba godzin: 2
8 Wpływ ekspresji twórczej na rozwój intelektu, wyobraźni i kreatywności uczniów
Kurs: 2018/2019/1/257 Nabór zakończono
Liczba godzin: 3
9 Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach historii i wos w szkole podstawowej
Kurs: 2018/2019/1/258 Nabór zakończono
Liczba godzin: 2
10 Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach historii i wos w szkole ponadpodstawowej
Kurs: 2018/2019/1/259 Nabór zakończono
Liczba godzin: 2
11 Ewaluacja działań związanych z przygotowaniem uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Kurs: 2018/2019/1/260 Nabór zakończono
Liczba godzin: 3
12 Nie taki straszny nauczyciel matematyki, jak go malują – uczeń na progu IV klasy
Kurs: 2018/2019/1/261 Nabór zakończono
Liczba godzin: 3
13 Analiza wyników matury z matematyki – wnioski i rekomendacje
Kurs: 2018/2019/1/262 Nabór zakończono
Liczba godzin: 3
14 Metodyka nauczania biologii w szkole podstawowej
Kurs: 2018/2019/1/263 Nabór zakończono
Liczba godzin: 2
15 Nowe wyzwania – nauczanie biologii w szkole ponadpodstawowej
Kurs: 2018/2019/1/264 Nabór zakończono
Liczba godzin: 3
16 Co robić, żeby dzieci lubiły chemię? – metodyka nauczania chemii w szkole podstawowej
Kurs: 2018/2019/1/265 Nabór zakończono
Liczba godzin: 2
17 Nowe wyzwania nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej
Kurs: 2018/2019/1/266 Nabór zakończono
Liczba godzin: 2
18 Nowa podstawa programowa z fizyki w szkole ponadpodstawowej
Kurs: 2018/2019/1/267 Nabór zakończono
Liczba godzin: 2
19 Kompetencje cyfrowe na lekcjach geografii i przyrody w szkole podstawowej
Kurs: 2018/2019/1/268 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
20 Kompetencje cyfrowe na lekcjach geografii w szkole ponadpodstawowej
Kurs: 2018/2019/1/269 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
21 Realizacja nowej podstawy programowej wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej
Kurs: 2018/2019/1/270 Nabór zakończono
Liczba godzin: 3
22 Nowa podstawa programowa i programy nauczania zawodu
Kurs: 2018/2019/1/271 Nabór zakończono
Liczba godzin: 3
23 Dostępne w sieci Internet rozwiązania wspierające pracę nauczycieli i uczniów
Kurs: 2018/2019/1/272 Nabór zakończono
Liczba godzin: 3
24 Metody pracy na lekcjach wychowania do życia w rodzinie i zajęciach wychowawczo-profilaktycznych w kontekście rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży
Kurs: 2018/2019/1/273 Nabór zakończono
Liczba godzin: 3
25 Filozofia w szkole ponadpodstawowej – realizacja podstawy programowej
Kurs: 2018/2019/1/274 Nabór zakończono
Liczba godzin: 2
26 Nauczyciel bibliotekarz inspiratorem twórczych przedsięwzięć szkoły
Kurs: 2018/2019/1/275 Nabór zakończono
Liczba godzin: 3