1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

1 Jak pomóc uczniom z objawami depresji młodzieńczej?
Kurs: 2019/2020/1/080 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
2 Uczeń w szponach nałogu – fakty i mity o uzależnieniach   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/082 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
3 Uczeń z zaburzeniami odżywiania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/083 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
4 Akademia Mocy – kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci w wieku 7-10 lat   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/155 Nabór trwa
Liczba godzin: 40
5 Strażnicy uśmiechu – program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów w wieku 5-10 oraz 11-15 roku życia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/156 Nabór trwa
Liczba godzin: 14
6 Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej dla dzieci w wieku 8-12 lat
Kurs: 2019/2020/1/157 Nabór trwa
Liczba godzin: 14
7 Budowanie planu działań i ewaluacji w Szkole (Przedszkolu) Promującej Zdrowie   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/171 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
8 Planowanie, modyfikacja i ewaluacja działań w Szkole Promującej Zdrowie   NOWOŚĆ
Kurs: R/0414 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4 (wykład + warsztat)
9 Planowanie, modyfikacja i ewaluacja działań w Przedszkolu Promującym Zdrowie   NOWOŚĆ
Kurs: R/0415 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4 (wykład + warsztat)