Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Plan kursu Założenia organizacyjne kursu  Wymagane dokumenty

Materiały dla uczestników


Kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania języka angielskiego

Założenia organizacyjne kursu Wymagane dokumenty Zaświadczenie o zatrudnieniu

Materiały dla uczestników


 

Kursy kwalifikacyjne

1 Kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania języka angielskiego
Kurs: 2018/2019/1/017 Nabór trwa
Liczba godzin: 240
2 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Kurs: 2018/2019/1/018 Nabór trwa
Liczba godzin: 240

Kursy nadające uprawnienia

1 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Kurs: 2018/2019/1/019 Nabór trwa
Liczba godzin: 30
2 Kurs wychowawców wypoczynku wg programu MEN
Kurs: 2018/2019/1/020 Nabór trwa
Liczba godzin: 36
3 Kurs dla kierowników wypoczynku wg programu MEN
Kurs: 2018/2019/1/021 Nabór trwa
Liczba godzin: 10
4 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych
Kurs: 2018/2019/1/022 Nabór trwa
Liczba godzin: 10