Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Plan kursu Założenia organizacyjne kursu  Wymagane dokumenty

Materiały dla uczestników


Kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania języka angielskiego

Zaświadczenie o zatrudnieniu Założenia organizacyjne kursu Wymagane dokumenty

Materiały dla uczestników


Kursy kwalifikacyjne

1 Kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania języka angielskiego
Kurs: 2019/2020/1/001 Nabór trwa
Liczba godzin: 160

Kursy nadające uprawnienia

1 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Kurs: 2019/2020/1/002 Nabór trwa
Liczba godzin: 30
2 Kurs wychowawców wypoczynku wg programu MEN
Kurs: 2019/2020/1/003 Nabór trwa
Liczba godzin: 36
3 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych
Kurs: 2019/2020/1/004 Nabór trwa
Liczba godzin: 10
4 Kurs dla kierowników wypoczynku wg programu MEN
Kurs: 2019/2020/1/005 Nabór trwa
Liczba godzin: 10