1 Pokolenie Alfa w procesie tworzących się nowych interakcji międzypokoleniowych, a świadomy zmian nauczyciel przedszkola
Kurs: 2024/2025/1/002 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
2 Nowoczesne narzędzia i zasoby cyfrowe w edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2024/2025/1/003 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
3 Kompetencje społeczne – ważne zadanie współczesnej edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2024/2025/1/004 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
4 Anatomia błędów ósmoklasistów. Jak wykorzystać wyniki E8 z języka polskiego do poprawy efektywności nauczania
Kurs: 2024/2025/1/005 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
5 Zmiany w podstawie programowej z matematyki w roku szkolnym 2024-2025
Kurs: 2024/2025/1/006 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
6 Nowa podstawa programowa z matematyki w szkołach ponadpodstawowych – wyzwania i szanse
Kurs: 2024/2025/1/007 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
7 Zmiana podstawy programowej i jej wpływ na organizację procesu nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2024/2025
Kurs: 2024/2025/1/008 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
8 Zmiany w podstawie programowej z języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej – świadomy swojej roli nauczyciel
Kurs: 2024/2025/1/009 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
9 Świadomy zmian nauczyciel języka obcego w roku szkolnym 2024/25
Kurs: 2024/2025/1/010 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
10 Rok zmian – wyzwania dydaktyczne dla przyrodników i biologów
Kurs: 2024/2025/1/011 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
11 Zmiany w podstawach programowych geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od 2024 roku
Kurs: 2024/2025/1/012 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
12 Na fali i bez napięć, czyli jak uczniów zainteresować fizyką?
Kurs: 2024/2025/1/013 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
13 Kompetencje cyfrowe w nauczaniu a realizacja podstawy programowej z informatyki i edukacji informatycznej
Kurs: 2024/2025/1/014 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
14 Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela wychowania fizycznego
Kurs: 2024/2025/1/015 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
15 Harmonia koloru i dźwięku – kreatywne warsztaty plastyczne dla nauczycieli muzyki i plastyki
Kurs: 2024/2025/1/016 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
16 O czym warto pamiętać planując realizację podstawy programowej EdB?
Kurs: 2024/2025/1/017 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
17 Mapa marzeń – innowacyjna metoda pracy z uczniami i sposób na zadbanie o dobrostan własny
Kurs: 2024/2025/1/018 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
18 Rówieśnicza interwencja kryzysowa
Kurs: 2024/2025/1/019 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
19 Wyprawa na 3K: kreatywność, kompetencje, kariera, czyli ruszamy z uczniem w zawodową drogę
Kurs: 2024/2025/1/020 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
20 Zintegrowany System Kwalifikacji a Zintegrowany System Umiejętności
Kurs: 2024/2025/1/021 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
21 Projekt edukacyjny w praktyce
Kurs: 2024/2025/1/022 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
22 Jak można wspierać ucznia z niepełnosprawnością w nowoczesnej szkole?
Kurs: 2024/2025/1/023 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
Skip to content