Zakochaj się w historii, która dała nam wolność

Fundacja Centrum Solidarności zaprasza szkoły ponadpodstawowe do udziału w VII Konkursie „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.

Na dziewięciu laureatów czekają indeksy, stypendia naukowe i nagrody rzeczowe, a na nauczycieli nagrody pieniężne.

Do dnia 15 listopada 2019 r można rejestrować szkoły do VII edycji Olimpiady. Formularz rejestracyjny do konkursu dostępny jest na stronie https://olimpiadasolidarnosci.pl/rejestracja2019/.

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i finału w Szczecinie. Przed finałem grupa 48 finalistów wojewódzkich przyjedzie do Gdańska na 3-dniową wizytę studyjną, podczas której uczestniczyć będą m.in. w warsztatach dziennikarskich, tworzenia krótkich form filmowych, autoprezentacji i obrony publicznej. Nabyte umiejętności wykorzystają podczas egzaminu finałowego, do którego przystąpią w trzyosobowych drużynach wojewódzkich.

Zmagania finałowe kończy rokrocznie koncert zespołu muzycznego – ambasadora danej edycji.

Naszym priorytetem jest jak najszersze upowszechnienie historii, która dała nam wolność. Uczmy o niej, doceniajmy jej zdobycze i nieustannie troszczmy się o nią. Sprawmy by nie zabiła jej bieżąca polityka. Tego też oczekują od nas młodzi ludzie. – mówi Danuta Kobzdej, prezes Fundacji Centrum Solidarności, pomysłodawczyni konkursu.

W ubiegłorocznej edycji konkursu wzięło udział niemal 600 szkół oraz ponad 3 tysiące uczniów klas drugich liceum i trzecich technikum z całego kraju.