Wojewódzka konferencja dla nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje I Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki – Twórczo, inspirująco, nowocześnie…, poświęcone kształtowaniu kultury matematycznej, upowszechnianiu skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych.

Konferencja odbędzie się 14 marca 2019 r. w godz. 10.00-15.00 w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Wśród zaproszonych gości znajdą się zarówno wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego, specjalizujący się w popularyzowaniu matematyki, jak i nauczyciele różnych etapów kształcenia, prezentujący przykłady dobrej praktyki w zakresie sztuki nauczania tego przedmiotu. Zaplanowane działanie rozpocznie cykl corocznych konferencji, inspirujących nauczycieli do uczenia się i poszukiwania nowatorskich rozwiązań metodycznych, sprzyjających podnoszeniu efektywności kształcenia.

Konferencja objęta jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji

Rejestracja na konferencję