Wojewódzka konferencja dla nauczycieli języka polskiego

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje I Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów – Twórczo, inspirująco, nowocześnie…, poświęcone kształtowaniu kultury humanistycznej, upowszechnianiu skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych.

Konferencja odbędzie się 12 marca 2019 r. w godz. 10.00-15.00 w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Wśród zaproszonych gości znajdą się zarówno wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego, specjalizujący się w popularyzowaniu języka ojczystego, jak i nauczyciele szkół podstawowych, prezentujący przykłady dobrej praktyki w zakresie sztuki nauczania tego przedmiotu. Zaplanowane działanie rozpocznie cykl corocznych konferencji, inspirujących nauczycieli do uczenia się i poszukiwania nowatorskich rozwiązań metodycznych, sprzyjających podnoszeniu efektywności kształcenia.

Konferencja objęta jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji

Rejestracja na konferencję