Walizka zawodowa w ramach projektu Goethe-Institut “Deutsch = Erfolg im Beruf”

We wrześniu Goethe-Institut wystartował z nowym projektem edukacyjnym “Deutsch = Erfolg im Beruf”. Projekt skierowany jest do szkół o profilu zawodowym (techników, szkół branżowych).
Głównym celem projektu jest uświadomienie młodzieży roli języków obcych na przykładzie języka niemieckiego, zarówno w procesie edukacji, jak i w planowaniu kariery zawodowej i konkurencyjności na rynku pracy.

Projekt ma za zadanie także zmianę postrzegania kształcenia zawodowego w Polsce, zwracając uwagę na większą potrzebę edukacji językowej oraz przedmiotów ścisłych i zawodowych, a także na większe szanse zawodowe dla absolwentów tych szkół.
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/eib.html

W ramach projektu została przygotowana tak zwana walizka zawodowa. Jest to zestaw materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla szkół branżowych i techników wraz z propozycjami ich zastosowania na lekcji w szkole.

Walizki zawodowe zostały wyposażone przy współpracy z 3. wydawnictwami: LektorKlett, Hueber i Cornelsen. W samym kuferku znajdują się również publikacje innych wydawnictw.

Szczegółowa lista publikacji oraz portali na stronie www https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/eib/brk.html

Materiały z walizki zawodowej dostępne są w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w pokoju 304 w trakcie dyżuru doradcy metodycznego języka niemieckiego (środa 14.15 – 17.15 )

Kinga Czekatowska
doradca metodyczny języka niemieckiego