VI Lubuski Sejmik Młodzieżowy

4 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbędzie się VI Lubuski Sejmik Młodzieżowy. Wydarzenie patronatem objęły Marszałek Województwa Elżbieta Anna Polak oraz Przewodnicząca Sejmiku Wioleta Haręźlak. Nabór ruszy 8 października br.

W tym roku minęło 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, jednocześnie trwają prace nad nową perspektywą finansową. Z tej okazji młodzież przedstawi propozycje przedsięwzięć, które ich zdaniem powinny zostać sfinansowane ze środków unijnych w perspektywie 2021-2027.

Wzorem lat ubiegłych uczniowie lubuskich szkół ponadpodstawowych wcielą się w role Radnych Województwa Lubuskiego. Ponadto 30 uczniów-dziennikarzy będzie relacjonować pisemnie obrady Sejmiku.

Do udziału w VI Lubuskim Sejmiku Młodzieżowym zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z całego województwa. O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegóły na stronie www.lubuskie.pl

Regulamin