Szkoła Letnia II stopnia – Nauczanie o Holokauście

Rusza kolejna edycja Szkoły Letniej II stopnia Nauczanie o Holokauście, prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński w dniach 28 czerwca – 1 lipca 2019 roku. Szkoła Letnia II stopnia jest programem realizowanym przez Katedrę UNESCO ds. Edukacji o Holokauście Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie, Festiwalem Kultury Żydowskiej oraz Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.

Oferta skierowana jest do nauczycieli, edukatorów, liderów społeczności lokalnych, działaczy organizacji pozarządowych, pracowników instytucji kultury
oraz do absolwentów dziesięciu edycji Szkoły Letniej stopnia podstawowego (2006-2015), którzy mogą wykazać się ponadprzeciętną aktywnością w zakresie nauczania
i upamiętnienia Holokaustu, a także do osób, które aplikowały do dowolnej edycji Szkoły Letniej stopnia podstawowego, lecz nie zostały zakwalifikowane do udziału
ze względu na zbyt wysokie kwalifikacje w zakresie nauczania o Holokauście oraz do osób kandydujących do zeszłorocznych edycji Szkoły Letniej II stopnia, które nie zostały zakwalifikowane ze względu na brak miejsc.

Sponsorem projektu jest Fundacja Koret z USA.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa: 20 maja 2019 r.

szczegóły

zasady rekrutacji

formularz zgłoszeniowy