Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Zapraszamy na szkolenie pedagogów i psychologów z zakresu I części Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, po którym uczestnicy nabywają prawo prowadzenia programu w grupach rodziców.
Głównym celem Programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Rodzeństwo bez rywalizacji, Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci, Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole, Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały (Wydawnictwo Media Rodzina).
Przewidywany termin realizacji: IX 2018 – I 2019