Sprawozdanie z konferencji z okazji 20-lecia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Lubuskiem

25.04.2019 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze odbyła się konferencja z okazji 20-lecia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Lubuskiem.
Organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze we współpracy z wydawnictwem Media Rodzina Poznań, które podarowało książki związane z programem.

Uczestnikami konferencji byli realizatorzy programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, nauczyciele, pedagodzy, rodzice.

Wzięło w niej udział 55 osób.

Konferencję otworzyła Lidia Bugiera – Dyrektor ODN w Zielonej Górze.

Sesję plenarną rozpoczął Pan dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ wykładem Globalizacja – Kultura – Edukacja (analizy, refleksje, pytania bez odpowiedzi…). Pan profesor w swoim wystąpieniu postawił kilka ważnych pytań, prowokujących do refleksji i dyskusji, m.in.: Jakie są wymiary odpowiedzialności jednostek i instytucji za zglobalizowany świat? Czy, a jeżeli tak, to kto dookreśla zakresy, obszary odpowiedzialności? Jaki jest wpływ procesów globalizacyjnych na kształtowanie się kondycji ludzkiej? Globalizacja etyki – etyka globalizacji? W jakim stopniu globalizacja jest drogą przeciwdziałania problemom o charakterze globalnym i lokalnym, a w jakim jest generatorem tych problemów? Czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu chcemy (możemy?) zmienić model rozwoju naszej kultury, model kształtowania, wspierania (edukacji) drugiego człowieka z zależno-wykonawczego na podmiotowo-kreatywny? Dla uczestników konferencji, pracujących w systemie oświaty, była to okazja do szerszego spojrzenia na rzeczywistość, w której żyjemy i kształtujemy młode pokolenia.

Drugie wystąpienie Pani Katarzyny Komoszewskiej, prezes Stowarzyszenia SdRiW w Warszawie, nt. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – rozwój dzieła w Polsce, miało charakter bardziej praktyczny. Przedstawiona została geneza powstania programu w Polsce, działalność Stowarzyszenia SdRiW oraz praktyczne ćwiczenia i porady, jak pozyskiwać uczestników warsztatów i promować program.

Kolejne wystąpienie Historia Szkoły w Lubuskiem. Dobre praktyki na bazie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców wygłosiła Jolanta Radczyc – trenerka i koordynatorka programu w woj. lubuskim. Przybliżyła historię wdrażania programu w naszym województwie, pokazała dane dotyczące kształcenia realizatorów programu w regionie, przedstawiła przykłady dobrych praktyk powstałych na bazie SdRiW oraz edukacyjną wartość dodaną programu.

Następnie głos zabrały realizatorki programu, które mówiły o swoich doświadczeniach. Pani Halina Szyposz, z perspektywy początkującego realizatora, mówiła, jak przeżyć warsztat przygotowując się do roli prowadzącego i zmianach, jakie wnosi on w życie, najpierw osobiste, a potem zawodowe. Pani Anna Walczak (realizatorka z ponad dziesięcioletnim stażem) podzieliła się doświadczeniem towarzyszenia rodzicom w ich rodzicielskiej podróży podczas warsztatów oraz tym, jak program jest rozwojowy dla samego realizatora.

Pani Maja Włosińska, mama, absolwentka Szkoły, już w tytule swego wystąpienia postawiła intrygujące pytanie Dlaczego kasa fiskalna jest ważniejsza od moich dzieci? „Żeby obsługiwać kasę fiskalną, trzeba przejść szkolenie, żeby być rodzicem, wystarczy urodzić dziecko…” – mówiła. Dzieląc się swoim doświadczeniem zwracała uwagę na najistotniejsze treści i metody, które wdrożyła w swojej rodzinie po warsztatach SdRiW.

Uczestnicy konferencji w ewaluacji wysoko ocenili jej walory merytoryczne i organizacyjne.

Prezentacje:

Katarzyna Komoszewska – prezes Stowarzyszenia Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – rozwój dzieła w Polsce

Jolanta Radczyc – trener SdRiW – Historia Szkoły w Lubuskiem. Dobre praktyki na bazie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Skip to content