Seminarium europejskie

Wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w kolejnej edycji seminarium europejskiego organizowanego w Aachen (Niemcy) przez Akademię Europejską Północnej Nadrenii – Westfalii (Europäische Akademie Nordrhein – Westfalen). Tegoroczne seminarium odbędzie się w dniach 10. – 14.12.2018 r.


W trakcie seminarium planowany jest całodzienny wyjazd do Brukseli i wizyta w wybranych instytucjach europejskich. Seminaria organizowane są dla nauczycieli znających język niemiecki oraz interesujących się edukacją europejską.

W ramach tegorocznego seminarium poruszane będą m. in. następujące problemy:

  1. Unia Europejska wczoraj i dziś.
  2. Europejska polityka handlowa.
  3. Stosunki międzynarodowe w ramach UE.
  4. Wizyta w Parlamencie Europejskim i wybranych Komisjach – Bruksela.

Szczegółowe informacje dotyczące programu seminarium i kartę zgłoszenia udziału odnaleźć można w załącznikach lub na stronie: http://www.eanrw.eu/de/seminarinhalte/europa-multiplikatoren-seminare

Uczestnicy z Polski ponoszą koszty podróży do pierwszego miejsca seminarium i powrotu do domu oraz wnoszą obniżoną opłatę za uczestnictwo w wysokości 160 EUR. W ramach tej opłaty uczestnicy otrzymują: wyżywienie, noclegi i przejazd do drugiego miejsca seminarium.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku niemieckim.

Szczegółowe informacje na temat seminariów można uzyskać w ODN Zielona Góra: dr Lech Sałaciński, tel. 68 328 64 58.

Załączniki: programkarta zgłoszenia uczestnictwa