Podsumowanie konferencji – Rzeczywistość 4.0

2 kwietnia 2019 r. w auli Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie odbyła się konferencja Rzeczywistość – 4.0 jak kształtować edukację, by stała się adekwatna do nadchodzących zmian? pod honorowym patronatem Pani Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W konferencji wzięło udział 107 osób ze świata edukacji i biznesu, samorządu terytorialnego oraz polityki.

W trakcie wystąpień i panelu dyskusyjnego poruszano tematykę Przemysłu 4.0, Internetu rzeczy, możliwości gromadzenia i przetwarzania danych, zacierania granic między światem wirtualnym a rzeczywistym, szybkiego tempa zmian technologicznych i organizacyjnych, sztucznej inteligencji. Mówiono także o tym, jak szkolnictwo może przygotować się do już istniejących i przyszłych zmian. Rozważano również kwestie problemów, które Rzeczywistość 4.0 wyzwala i jakie należy stworzyć warunki, by je rozwiązywać.

Konferencja została zorganizowana przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także przy współudziale Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze, firmy Festo Polska, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. Partnerami merytorycznymi byli PASJA Grupa Dobrych Trenerów i Zespół projektowy Zawodowcy w Gorzowie 2.0.

Konferencja uzyskała bardzo dobre opinie uczestników, wskazywano na interesujące wystąpienia, ciekawą dyskusję panelową i świetną organizację.

Filmowa relacja z konferencji