Olimpiada Informatyczna Juniorów

Fundacja Rozwoju Informatyki zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Juniorów.

By wziąć udział w Olimpiadzie, uczestnik powinien zarejestrować się w Systemie Internetowym Olimpiady, zwanym dalej SIO2, a adresie: https://sio2.mimuw.edu.pl.

Celem Olimpiady jest:

  • stworzenie motywacji dla zainteresowania nauczycieli i uczniów informatyką, rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół w kształceniu młodzieży uzdolnionej,
  • stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej,
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej,
  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą,
  • wyłanianie reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej na Europejską Olimpiadę Informatyczną Juniorów (European Junior Olympiad in Informatics) i inne międzynarodowe zawody informatyczne.

Szczegółowe informacje na stronie oij.edu.pl.