Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczmy uczniów uczenia się

numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/333
Rodzaj formy: sieć współpracy i samokształcenia
Oferta przeznaczona dla:
  • wszystkich zainteresowanych
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: cykl spotkań
Odpłatność uczestnika: forma bezpłatna
Kierownik formy doskonalenia: Lidia Bugiera, L.Bugiera@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 42
Realizator/realizatorzy zajęć: Grażyna Uhman – nauczyciel konsultant; Lidia Bugiera – nauczyciel konsultant
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych w taki sposób, aby uczniowie chcieli i potrafili się uczyć.
Zakres tematyczny:
  1. Spotkanie organizacyjne – diagnoza potrzeb.
  2. Wymiana doświadczeń, dobre praktyki.

Uwagi: Tematyka ustalana zgodnie z potrzebami uczestników Sieci.

Skip to content