Sieć nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii, przyrody w szkołach podstawowych   NOWOŚĆ

numer formy doskonalenia: 2019/2020/1/327
Rodzaj formy: sieć współpracy i samokształcenia
Oferta przeznaczona dla:
  • nauczycieli chemii
  • nauczycieli biologii
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 3
Odpłatność uczestnika: forma bezpłatna
Kierownik formy doskonalenia: Iwona Tarnawa-Januszek, I.Tarnawa-Januszek@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 29
Realizator/realizatorzy zajęć: Iwona Tarnawa-Januszek – doradca metodyczny, Małgorzata Prętki – doradca metodyczny
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych w taki sposób, aby uczniowie chcieli i potrafili się uczyć.
Zakres tematyczny:
  1. Eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – planowanie i przeprowadzanie doświadczeń zgodnie z procedurą badań naukowych w ujęciu międzyprzedmiotowym.
  2. Przyrodnicze wyprawy edukacyjne – nauczanie w terenie.
  3. Wymiana doświadczeń, pomysłów, narzędzi.
Uwagi: Planowane są trzy spotkania sieci. Szczegółowa problematyka zostanie ustalona z nauczycielami uczestniczącymi w sieci.

Formularz zgłoszenia na kurs
Dane uczestnika
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Telefon*
Email*
Data urodzenia:*
Miejsce urodzenia:*
Stanowisko/funkcja:*

Jeśli inne, to jakie:

Nauczany przedmiot:*
Dane szkoły/placówki/JST
Pełna Nazwa:*
Adres:*  


* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.