Sieć współpracy nauczycieli informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej   NOWOŚĆ

numer formy doskonalenia: 2019/2020/1/321
Rodzaj formy: sieć współpracy i samokształcenia
Oferta przeznaczona dla:
  • nauczycieli informatyki / edukacji informatycznej
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu zgłoszeń
Liczba godzin zajęć: 3
Odpłatność uczestnika: forma bezpłatna
Kierownik formy doskonalenia: Elżbieta Terajewicz, E.Terajewicz@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 29
Realizator/realizatorzy zajęć: Elżbieta Terajewicz – doradca metodyczny
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych w taki sposób, aby uczniowie chcieli i potrafili się uczyć.
Zakres tematyczny:
  • Narzędzia TIK wspomagające pracę nauczyciela.
  • Algorytmika i programowanie.
  • Przykłady dobrych praktyk.
  • Innowacje pedagogiczne w pracy nauczyciela informatyki.
  • Wymiana doświadczeń.
Uwagi: W bieżącym roku szkolnym planowane są 3 spotkania w ramach sieci współpracy. Szczegółowe zagadnienia zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu z nauczycielami uczestniczącymi w sieci.

Formularz zgłoszenia na kurs
Dane uczestnika
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Telefon*
Email*
Data urodzenia:*
Miejsce urodzenia:*
Stanowisko/funkcja:*

Jeśli inne, to jakie:

Nauczany przedmiot:*
Dane szkoły/placówki/JST
Pełna Nazwa:*
Adres:*  


* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.