Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – Jestem nauczycielem XXI wieku   NOWOŚĆ

numer formy doskonalenia: 2019/2020/1/314
Rodzaj formy: sieć współpracy i samokształcenia
Oferta przeznaczona dla:
  • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 3
Odpłatność uczestnika: forma bezpłatna
Kierownik formy doskonalenia: Bożena Gajewska, B.Gajewska@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 30
Realizator/realizatorzy zajęć: Bogusława Głowacka, Bożena Gajewska – doradcy metodyczni
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych w taki sposób, aby uczniowie chcieli i potrafili się uczyć.
Zakres tematyczny:
  • Przedstawienie celu i ustalenie zasad działania sieci.
  • Zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych uczestników sieci.
  • Zaplanowanie tematyki i form szkoleniowych przewidzianych do realizacji.
  • Wymiana doświadczeń.

Formularz zgłoszenia na kurs
Dane uczestnika
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Telefon*
Email*
Data urodzenia:*
Miejsce urodzenia:*
Stanowisko/funkcja:*

Jeśli inne, to jakie:

Nauczany przedmiot:*
Dane szkoły/placówki/JST
Pełna Nazwa:*
Adres:*  


* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.