Sieć nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych   NOWOŚĆ

numer formy doskonalenia: 2019/2020/1/286
Rodzaj formy: sieć współpracy i samokształcenia
Oferta przeznaczona dla:
  • nauczycieli języka polskiego
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 3
Odpłatność uczestnika: forma bezpłatna
Kierownik formy doskonalenia: Violetta Dudziak, V.Dudziak@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 29
Realizator/realizatorzy zajęć: Violetta Dudziak – doradca metodyczny
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych w taki sposób, aby uczniowie chcieli i potrafili się uczyć.
Zakres tematyczny:
  • Zmiany w systemie oceniania zewnętrznego.
  • Nowoczesna metodyka nauczania języka polskiego.
  • Tworzenie materiałów pomocniczych do lekcji.
  • Wymiana doświadczeń.
Uwagi: W bieżącym roku szkolnym planowane są 3-4 spotkania w ramach sieci współpracy.
Szczegółowe zagadnienia zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu z nauczycielami uczestniczącymi w sieci.

Formularz zgłoszenia na kurs
Dane uczestnika
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Telefon*
Email*
Data urodzenia:*
Miejsce urodzenia:*
Stanowisko/funkcja:*

Jeśli inne, to jakie:

Nauczany przedmiot:*
Dane szkoły/placówki/JST
Pełna Nazwa:*
Adres:*  


* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.