Sieć nauczycieli realizujących podstawę programową EdB

numer formy doskonalenia: 2019/2020/1/190
Rodzaj formy: sieć współpracy i samokształcenia
Oferta przeznaczona dla:
  • nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 3
Odpłatność uczestnika: forma bezpłatna
Kierownik formy doskonalenia: Bogusława Madej-Breitkopf, B.Breitkopf@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 45
Realizator/realizatorzy zajęć: Bogusława Madej-Breitkopf
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z podstawą programową, w tym monitorowania osiągnięć uczniów w kontekście jej realizacji.
Zakres tematyczny:
  1. Doświadczenia, osiągnięcia i trudności w realizacji podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa.
  2. Ewaluacja i modyfikacja programów nauczania.
  3. Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela i jej ewaluacja.
  4. Ocenianie.
Uwagi: Przewiduje się realizację kilku spotkań w zależności od potrzeb nauczycieli.

Tematyka spotkań może być zmieniona stosownie do potrzeb.

Formularz zgłoszenia na kurs
Dane uczestnika
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Telefon*
Email*
Data urodzenia:*
Miejsce urodzenia:*
Stanowisko/funkcja:*

Jeśli inne, to jakie:

Nauczany przedmiot:*
Dane szkoły/placówki/JST
Pełna Nazwa:*
Adres:*  


* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.