Sieć nauczycieli stosujących eksperymenty w nauczaniu

numer formy doskonalenia: 2019/2020/1/034
Rodzaj formy: sieć współpracy i samokształcenia
Oferta przeznaczona dla:
  • nauczycieli matematyki
  • nauczycieli historii i wos
  • nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 3
Odpłatność uczestnika: forma bezpłatna
Kierownik formy doskonalenia: Aleksander Ławiński, A.Lawinski@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 42
Realizator/realizatorzy zajęć: Aleksander Ławiński
Instytucje i organizacje współorganizujące: Kraina Eksperymentów w Zielonej Górze; Małgorzata Zubaszewska – dr fizyki, właściciel firmy Kraina Eksperymentów
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych w taki sposób, aby uczniowie chcieli i potrafili się uczyć.
Zakres tematyczny:
  1. Obserwacje zajęć laboratoryjnych z zakresu fizyki i chemii w Krainie Eksperymentów w Zielonej Górze.
  2. Zajęcia terenowe: podstawy terenoznawstwa, pomiary na mapach i w terenie, sporządzanie planu i szkicu terenu, profil glebowy, gry terenowe, oznaczanie drzew, wykorzystanie skali porostowej w badaniach czystości powietrza, obserwacje stanów pogody itd.
  3. Eksperymenty w nauczaniu przedmiotów humanistycznych: inscenizacje i drama, rekonstrukcje historyczne, historia alternatywna w grach komputerowych oraz symulacje negocjacji i debat.
Uwagi: Planowane są co najmniej 3 spotkania uczestników sieci w ODN.
Problematyka spotkań zostanie uzgodniona z nauczycielami uczestniczącymi w pracach sieci.

Formularz zgłoszenia na kurs
Dane uczestnika
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Telefon*
Email*
Data urodzenia:*
Miejsce urodzenia:*
Stanowisko/funkcja:*

Jeśli inne, to jakie:

Nauczany przedmiot:*
Dane szkoły/placówki/JST
Pełna Nazwa:*
Adres:*  


* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.