Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych

numer formy doskonalenia: 2019/2020/1/004
Rodzaj formy: kurs nadający uprawnienia
Oferta przeznaczona dla:
  • wszystkich zainteresowanych
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 10
Odpłatność uczestnika: 120 zł
Kierownik formy doskonalenia: Bogusława Madej-Breitkopf, B.Breitkopf@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 45
Realizator/realizatorzy zajęć: Bogusława Madej-Breitkopf, dr Helena Ochonczenko – pracownik naukowy UZ, specjalista prawa oświatowego
Cele formy doskonalenia: Rozwój osobisty nauczyciela.
Zakres tematyczny:
  1. Przygotowanie wycieczek pod kątem organizacyjno-prawnym.
  2. Przygotowanie i realizacja wycieczek pod kątem merytorycznym i metodycznym.
  3. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek.
Uwagi: Uczestnicy otrzymają uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.

Formularz zgłoszenia na kurs
Dane uczestnika
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Telefon*
Email*
Data urodzenia:*
Miejsce urodzenia:*
Stanowisko/funkcja:*

Jeśli inne, to jakie:

Nauczany przedmiot:*
Dane szkoły/placówki/JST
Pełna Nazwa:*
Adres:*  


* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.