Kurs wychowawców wypoczynku wg programu MEN

numer formy doskonalenia: 2019/2020/1/003
Rodzaj formy: kurs nadający uprawnienia
Oferta przeznaczona dla:
 • wszystkich zainteresowanych
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy (II półrocze)
Liczba godzin zajęć: 36
Odpłatność uczestnika: 357 zł
Kierownik formy doskonalenia: Bogusława Madej-Breitkopf, B.Breitkopf@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 45
Realizator/realizatorzy zajęć: Bogusława Madej-Breitkopf, dr Helena Ochonczenko – pracownik naukowy UZ, Marta Dalecka – nauczyciel wychowania fizycznego, pracownik UZ, Halina Łuczak – pedagog, logopeda, trener programu PRIDE, Aleksandra Wachowiak
Cele formy doskonalenia: Rozwój osobisty nauczyciela.
Zakres tematyczny:
 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
 3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
 4. Ruch i rekreacja.
 5. Turystyka i krajoznawstwo.
 6. Zajęcia kulturalno-oświatowe.
 7. Zajęcia praktyczno-techniczne.
 8. Prace społecznie użyteczne.
 9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
 10. Pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do RK-O.
Warunki ukończenia formy doskonalenia: Uczestnictwo w zajęciach oraz zdanie egzaminu.
Uwagi: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkołę średnią i mają ukończone 18 lat.

Formularz zgłoszenia na kurs
Dane uczestnika
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Telefon*
Email*
Data urodzenia:*
Miejsce urodzenia:*
Stanowisko/funkcja:*

Jeśli inne, to jakie:

Nauczany przedmiot:*
Dane szkoły/placówki/JST
Pełna Nazwa:*
Adres:*  


* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.