Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

numer formy doskonalenia: 2019/2020/1/002
Rodzaj formy: kurs nadający uprawnienia
Oferta przeznaczona dla:
 • wszystkich zainteresowanych
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 30
Odpłatność uczestnika: 500 zł
Kierownik formy doskonalenia: Bogusława Madej-Breitkopf, B.Breitkopf@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 45
Realizator/realizatorzy zajęć: Bogusława Madej-Breitkopf, Krzysztof Ulbrych – lekarz medycyny ratunkowej, Dominika Czyż – pielęgniarka ratunkowa
Zakres tematyczny:
 1. Pierwsza pomoc – anatomia i fizjologia człowieka.
 2. Organizacja miejsca zdarzenia.
 3. Poszkodowany nieprzytomny.
 4. Zasady RK-O. Defibrylacja z użyciem AED.
 5. Zadławienia. Urazy i skutki urazów.
 6. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran.
 7. Unieruchamianie zwichnięć i złamań.
 8. Nagłe zachorowania i stany zagrożenia zdrowia.
 9. Zatrucia.
 10. Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
 11. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 12. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
Warunki ukończenia formy doskonalenia: Obecność na zajęciach oraz zdanie egzaminu pisemnego i praktycznego.
Uwagi: Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy – zgodnie z założeniami zawartymi w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2009 r.

Formularz zgłoszenia na kurs
Dane uczestnika
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Telefon*
Email*
Data urodzenia:*
Miejsce urodzenia:*
Stanowisko/funkcja:*

Jeśli inne, to jakie:

Nauczany przedmiot:*
Dane szkoły/placówki/JST
Pełna Nazwa:*
Adres:*  


* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.