Kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania języka angielskiego

numer formy doskonalenia: 2019/2020/1/001
Rodzaj formy: kurs kwalifikacyjny
Oferta przeznaczona dla:
  • nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 160
Odpłatność uczestnika: 1800 zł
Kierownik formy doskonalenia: Magdalena Szendi, M.Szendi@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 54
Realizator/realizatorzy zajęć: wykładowcy UZ, specjaliści, nauczyciele-konsultanci ODN w Zielonej Górze
Zakres tematyczny: Program kursu będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:

  1. metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego;
  2. praktyczna nauka języka angielskiego na poziomie B2 – B2+;
  3. historia i kultura krajów anglojęzycznych;
  4. gramatyka języka angielskiego, fonetyka praktyczna;
  5. piosenka w nauczaniu języka angielskiego;
  6. literatura dziecięca.
Warunki ukończenia formy doskonalenia: Kurs jest adresowany do nauczycieli czynnych zawodowo.
Warunkiem uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu jest posiadanie świadectwa znajomości języka angielskiego na poziomie B2, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2009r. nr 50, poz. 400).
Uwagi: Cena kursu może ulec zmianie w przypadku mniejszej liczby uczestników.

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają świadectwo znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub deklarują poziom B1+/B2 i potwierdzą to, zdając test językowy w Ośrodku przed rozpoczęciem kursu.

Formularz zgłoszenia na kurs
Dane uczestnika
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Telefon*
Email*
Data urodzenia:*
Miejsce urodzenia:*
Stanowisko/funkcja:*

Jeśli inne, to jakie:

Nauczany przedmiot:*
Dane szkoły/placówki/JST
Pełna Nazwa:*
Adres:*  


* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.