Chemia
1 Fascynujący świat kryształów – tajemnice procesu krystalizacji   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/208 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
2 Życie kropli wody – interdyscyplinarne spojrzenie na przyrodę i jej elementy   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/209 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
3 Sieć nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii, przyrody w szkołach podstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/327 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
4 Bezpieczna pracownia chemiczna w szkole   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/332 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
5 Elektrochemia w nowej podstawie programowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/333 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
6 Jak sprawdzać, oceniać i projektować zadania maturalne z chemii?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/334 Nabór trwa
Liczba godzin: 5