Przedmioty przyrodnicze
1 Sieć nauczycieli stosujących eksperymenty w nauczaniu
Kurs: 2019/2020/1/034 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
2 Umiejętność uczenia się na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Kurs: 2019/2020/1/035 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
3 Testowanie na ekranie, czyli jak wykorzystać smartfony do przeprowadzania testów i quizów   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/186 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
4 Balon, sznurek i linijka, czyli jak samodzielnie wykonać proste pomoce dydaktyczne   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/188 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
5 Sztuka zadawania pytań w pracy nauczyciela   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/189 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
6 Konstruowanie narzędzi do badania osiągnięć uczniów
Kurs: 2019/2020/1/207 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8