Jan Kostyszak
1 W jaki sposób rozwijać pasję czytelniczą słuchacza i czytelnika w epoce smartfona?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/017 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
2 Praca z lekturą dziecięcą metodą P4C w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2019/2020/1/018 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
3 Storyteling jako metoda rozwijająca umiejętność kluczową – posługiwanie się językiem ojczystym   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/019 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
4 Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD) w przedszkolu
Kurs: 2019/2020/1/065 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
5 Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w przedszkolu. Co jest normą, a co nie?
Kurs: 2019/2020/1/066 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
6 Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej
Kurs: 2019/2020/1/067 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
7 Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki – uczeń z dyskalkulią
Kurs: 2019/2020/1/068 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
8 W jaki sposób indywidualizować pracę z uczniem przedszkola o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej?
Kurs: 2019/2020/1/069 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
9 W jaki sposób indywidualizować pracę z uczniem szkoły podstawowej o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej?
Kurs: 2019/2020/1/070 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
10 Najmłodszy obywatel – współczesne postawy obywatelskie w literaturze dla dzieci   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/150 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
11 Jak rozmawiać z uczniem o mowie nienawiści?
Kurs: 2019/2020/1/151 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
12 Spotkanie sieci nauczycieli realizujących podstawę programową filozofii i/lub etyki
Kurs: 2019/2020/1/180 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
13 Jak wykorzystać lekturę szkolną w kształceniu umiejętności retorycznych w klasach VII-VIII szkoły podstawowej?
Kurs: 2019/2020/1/181 Nabór trwa
Liczba godzin: 6